Maatschappelijke Opvang

Bent u dakloos of is uw cliënt dakloos? Dan kunt u zich melden bij één van de twee door de centrumgemeente gesubsidieerde maatschappelijke opvanginstellingen. Zie onderstaande contactgegevens. Uw gegevens worden gecheckt door de gemeenten. De gemeente beoordeelt of u aangewezen bent op opvang in of buiten Twente. En ook waar de kans het grootst is dat u een nieuwe start kan maken.