Uitstroom

U krijgt een woning op eigen naam. Het gaat altijd om een woning van een woningcorporatie. 

Op eigen benen staan na Beschermd Wonen, maar wel met een goed vangnet. Bij Uitstroom Beschermd Wonen huurt u de woning van de woningcorporatie. 

Er wordt een drie-partijen-overeenkomst gekoppeld aan de huurovereenkomst. Hierin worden een aantal voorwaarden vastgelegd voor minimaal een jaar.  1 jaar verplichte ambulante begeleiding is altijd onderdeel van deze overeenkomst.  

Wat moet u verder weten 

  • Een drie-partijen-overeenkomst is een overeenkomst tussen u, uw zorgaanbieder en de woningcorporatie.
  • De definitieve beoordeling voor doorstroom of uitstroom wordt gedaan door deskundigen van het Cimot. 

Geef een wijziging door: aanvraag verlenging, doorstroom of uitstroom