U heeft een aanvraag gedaan

Het Cimot beoordeelt of beschermd wonen de best passende zorg voor u is.  

Als wij vragen hebben naar aanleiding van uw aanvraag zullen wij binnen 10 werkdagen contact opnemen met u en/of uw verwijzer. 

Wat gebeurt er verder 

De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als wij alle gevraagde informatie ontvangen hebben. 

Als uit de informatie blijkt dat beschermd wonen niet de best passende zorg is, krijgt u advies welke zorg dan wel passend is voor u.  

Als er voldoende informatie is om te beoordelen of beschermd wonen bij u past, dan starten we een onderzoek.  

Een deskundige van het Cimot gaat met u, uw verwijzer en andere betrokkenen in gesprek.

De deskundige schrijft een onderzoeksverslag. Het verslag wordt besproken en daarna naar u en uw verwijzer gestuurd. Als u het eens bent met het onderzoeksverslag, dan kunt u en/of uw wettelijk vertegenwoordiger het ondertekenen en terugsturen.  

U wordt aangemeld bij de zorgaanbieder die het beste past bij uw hulpvraag. Natuurlijk kunt u een voorkeur doorgeven. De zorgaanbieder nodigt u uit voor een kennismaking. Zij bepalen of zij u de zorg kunnen bieden die u nodig heeft. Is de uitkomst nee, dan wordt u mogelijk door het Cimot bij een andere passende zorgaanbieder aangemeld. Is de uitkomst ja, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst en krijgt u, als dit mogelijk is, overbruggingszorg. Deze overbruggingszorg krijgt u in uw huidige woonsituatie in de vorm van ambulante begeleiding. 

Als er een plek vrijkomt, krijgt u bericht van de zorgaanbieder en kunt u beschermd gaan wonen. U tekent dan een zorgovereenkomst en u maakt samen met de zorgaanbieder een zorgplan. In dit plan wordt beschreven aan welke persoonlijke doelen, en doelen uit het verslag van het Cimot, u gaat werken. U spreekt af welke ondersteuning u daarbij nodig heeft.