Beschermd Wonen

Beschermd Wonen (BW) is bedoeld voor mensen van 18 jaar of ouder met psychiatrische problemen en/of verslavingsproblemen. Een arts moet deze diagnose hebben vastgesteld. Beschermd wonen is voor mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp in eigen huis van bijvoorbeeld familie, vrienden of een (ambulante) hulpverlener.

Aanvraagformulier voor Beschermd Wonen

Geef een wijziging door: aanvraag verlenging, doorstroom of uitstroom

Geef door dat u zich uit zorg wil melden

U woont al beschermd en wil doorgeven dat u uit zorg gaat. Wij ontvangen de melding uit zorg graag per e-mail. Wilt u in ieder geval vermelden; uw naam en geboortedatum en de laatste dag dat u zorg heeft gekregen?

Bekijk hier het jaarverslag 2022