Wat doet het Cimot

Het Cimot is de centrale toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Twente.

Het Cimot bepaalt (op basis van richtlijnen vanuit de centrumgemeente) of beschermd wonen de best passende oplossing is.  De centrumgemeente Enschede bestaat uit de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. 

Voorwaarden voor beschermd wonen 

  • Op het moment van melding bent u 18 jaar of ouder. 
  • U bent nog geen 18, maar wordt het binnen 6 maanden. Bent u jonger? Neem dan contact met ons op.  
  • U heeft een actuele psychiatrische diagnose (hier valt ook verslaving onder). 
  • Toezicht en begeleiding zijn 24 uur per dag noodzakelijk, uw hulpvraag is niet op een andere manier te beantwoorden. Dit moet vastgesteld worden in het onderzoek dat het Cimot naar aanleiding van uw aanvraag start. 
  • U bent bereid te werken aan doelen gericht op meer zelfstandigheid. 
  • U heeft geen andere geldige indicatie (bijvoorbeeld Wlz, justitieel) 

Wlz 

Sommige mensen wonen zeer langdurig of zelfs levenslang in een beschermde woonvorm. Voor hen biedt de Wet langdurige zorg (Wlz) een mogelijkheid tot ondersteuning. U kunt dan contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).